Cad é an difríocht idir airgeadas corparáideach agus forbairt chorparáideach?


freagra 1:

I mo thaithí féin, thagair airgeadas corparáideach go hinmheánach dóibh siúd a d’oibrigh i roinn airgeadais cuideachta a chomhlíon feidhmeanna infheistíochta, cisteáin agus feidhmeanna eile, nó chuig grúpa banc infheistíochta a dhírigh ar chaipiteal a chruinniú trí scaireanna nó ionstraimí fiachais a eisiúint. cuideachtaí dírithe ar chuideachtaí nó comhairle a thabhairt ar idirbhearta struchtúrtha corparáideacha lena n-áirítear M&A.

Os a choinne sin, níor úsáideadh forbairt ghnó ach mar théarma do dhaoine laistigh de chuideachtaí a raibh baint acu le pleanáil straitéiseach, chomh maith le héadálacha agus infheistíochtaí don chuideachta seo.